Nie wszystko w życiu możemy przewidzieć?
Nie wszystko damy radę zaplanować ?

Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę od nieprzewidzianych wydarzeń!!!
Oferujemy profesjonalne doradztwo z zakresu ubezpieczeń.
Mamy dostęp do największych firm ubezpieczeniowych w kraju.

Przeanalizujemy Twoje potrzeby i rekomendujemy dogodne rozwiązanie:

✔ Ubezpieczenia na życie
✔ Ubezpieczenia od chorób krytycznych
✔ Ubezpieczenia domu i jego zawartości
✔ Income Protection – ubezpieczenie
✔ Relevant Life plan – polisy dla dyrektorów firm.
✔ Oraz wiele innych

Ubezpieczenie na życie

Polisa na życie wypłaca określoną kwotę pieniędzy w przypadku gdy osoba ubezpieczona umrze lub zostanie zdiagnozowana z nieuleczalną chorobą nie dającą nam szanse na przeżycie okresu dłuższego niż 12 miesięcy.

Głównym celem polisy na życie jest dostarczenie naszej rodzinie finansowej stabilizacji po naszej śmierci.
Bardzo często osoby decydują się na wykupienie polisy na życie w momencie zawierania umowy o kredyt hipoteczny. W tym przypadku stawka oraz czas trwania polisy w większości przypadków współgra z wysokością oraz czasem trwania naszego kredytu hipotecznego. Osoby chcące się ubezpieczyć będą miły do wyboru polię z malejącą oraz stałą kwotą ubezpieczenia.
Polisa z malejącą kwotą ubezpieczenia (Decreasing term assurance) jest najbardziej odpowiednią forma ochrony dla kredytów, z których spłacany jest jednocześnie kapitał oraz odsetki. Wraz ze spadkiem zadłużenia spada również kwota, na którą jesteśmy ubezpieczeni.
Innego rodzaju polisa na życie to polisy ze stałą kwotą ubezpieczenia. Suma na jaką jesteśmy ubezpieczeni pozostaje niezmienna przez cały czas trwania naszej polisy. Tego typu produkt doskonale sprawdza się w przypadku, gdy osoba ubezpieczająca się posiada kredyt ze spłatą samych odsetek lub dla celów dodatkowej ochrony naszej rodziny.

Ubezpieczenie od chorób krytycznych

Polisa od chorób krytycznych wypłaca określoną sumę pieniężną gdy w trakcie trwania polisy osoba ubezpieczona zostanie zdiagnozowana z jedną z chorób wyszczególnionych przez danego ubezpieczyciela.

Tego typu polisa pozwala nam zachować finansową stabilizację w momencie, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Kwota wypłacona przez firmę ubezpieczeniową może posłużyć do spłaty całego kredytu hipotecznego jaki i również na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego( jak na przykład aparat do dializ), lub na przekształcenie naszego domu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Dla celów ochrony klienta oraz ustalenia minimalnych standardów podstawowa lista chorób jest determinowana przez związek brytyjskich ubezpieczycieli (Associacion of British Insurers). Wiele firm ubezpieczeniowych rozszerzyło swoją ofertę o dodatkowe choroby oraz zdarzenia krytyczne co wpływa pozytywnie na jakość oferowanych produktów. Tym samy listy chorób oraz sposób ich diagnozowania mogą różnić się w zależności od firmy ubezpieczeniowej a szczegółowe zapoznanie się z umową oraz ulotkami informacyjnymi jest bardzo ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji co do wyboru najodpowiedniejszego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie od wypadku lub nagłej choroby

Ubezpieczenie od wypadku lub nagłej choroby podobnie jak ubezpieczenie od utraty pracy wypłaca nam miesięcznie ustaloną wcześniej kwotę pieniędzy w przypadku, gdy nie będziemy zdolni wykonywać naszej pracy z powodu wypadku lub choroby.

Kwota na jaką możemy się ubezpieczyć jest determinowana przez wysokość naszych zarobków lub wysokość naszego kredytu, w zależności od opcji jaką wybierzemy. W większości przypadków możemy ubezpieczyć około 60% do 65% naszych miesięcznych poborów (Income protection) lub w przypadku wybrania tzw Mortage Payment Proteciton (MPPI) ubezpieczamy całość naszej raty kredytu. Kwotę możemy również powiększyć o dodatkowe koszty związane z utrzymanie domu (przeważnie do 33% raty kredytu).Na wysokość stawki w znaczącym stopniu wpłynąć takie czynniki jak rodzaj wykonywanej przez nas pracy. Istotne będzie wcześniejsze pozyskanie informacji na temat świadczeń oferowanych przez naszego obecnego pracodawcę. Polisy tego typu zawierają tzw differed period czyli okres oczekiwania, po którym firma zacznie wypłacać nam ubezpieczenie( przeważnie od 30 do 120 dni). Kolejnym ważnym elementem będzie decyzja na temat okresu przez który będą nam wypłacane świadczenia. Najczęściej wybieramy pomiędzy okresem od 12 lub 24 miesięcy.

Ubezpieczenie biznesowe- Busines protection.

Ubezpieczenie biznesowe pozwala na ochronę biznesu gdy jedna z kluczowych osób w firmę umrze lub zostanie zdiagnozowana z chorobą krytyczną.

W większości przypadków ciężko jest wyobrazić sobie dalsze zarządzanie i rozwój firmy, w szczególności gdy zabraknie w niej najważniejszej osoby. W przypadku ubezpieczenia osoby kluczowej dla firmy (tzw Key person plan), pieniądze wypłacane są do firmy ( Limited Liabilty Partnership), które mogą zostać wykorzystane na zatrudnienie lub wyszkolenie nowego pracownika. W przypadku firmy partnerskiej każdy z partnerów posiada polisę na życie, która zgodnie z uregulowaniami prawnymi wpłacić odpowiednią kwotę drugiemu z partnerów w przypadku śmierci. Bardzo często ubezpieczane są również duże zobowiązania finansowe, gdzie w przypadku zgonu osoby współodpowiedzialnej za jego spłatę, firma otrzymuje środki na spłatę zobowiązania od ubezpieczyciela. Decyzja o wyborze ubezpieczenie biznesowego nie jest determinowana wyłącznie poprzez pryzmat korzyści płynących dla naszy biznes partnerów ale również dla naszej rodziny oraz rodzin osób zaangażowanych w działalność gospodarczą. Bardzo ważną wiadomością dla osób zainteresowanych ubezpieczeniami biznesowymi jest fakt, iż nasza miesięczna opłata traktowana jest jako koszt działalności gospodarczej a co za tym idzie może być w pełni włączona w koszty działalności, czyli również odliczone od naszego podatku.

Ubezpieczenie domu oraz jego zawartości.

Ubezpieczenie to zabezpiecza dom przed zdarzeniami takimi jak, pożar, zalanie, trzęsienie lub osunięcia ziemi, uderzenie pioruna czy też poważny akt wandalizmu. Każdy bank udzielający kredyt pod zastaw hipoteczny wymagać będzie od nas ubezpieczenie domu na pełen kosz jego odbudowy. Bardzo często ubezpieczona jest również zawartość domu (content insurance) czyli wszytko to co stanowi wyposażenie i wystrój domu- meble , sofy, dywany, urządzenia gospodarstwa domowego urządzenia sanitarne oraz wszelkie wartościowe rzeczy jakie posiadamy 

Chcesz poznać wycenę odnowienia polisy?

*Podobnie jak w przypadku wszystkich polis ubezpieczeniowych, zastosowanie mają warunki i wyłączenia.